Трансфертне ціноутворення | KEYNAS GROUP

Трансфертне ціноутворення

Трансфертне ціноутоврення сьогодні є одним із ключових аспектів податкового планування та управління економічними ризиками компанії. Правила Трансфертного ціноутворення важливо враховувати при проведенні операцій з іноземними контрагентами.

З урахуванням постійних змін законодавста з Транфертного ціноутворення, наявність значних штрафних санкцій та контроль з боку податкових органів, ми радимо нашим клієнтам приділяти особливу увагу визначенню переліку контрольованих операцій, їх належному обгрунтуванню у Документації з ТЦ та вчасному поданню Звіту про контрольовані операції(КО) та Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній (МГК).

Ми пропонуємо:

Консультування з ТЦ:
- застосування законодавства;
- визначення переліку операцій для тестування на відповідність принципу «витягнутої руки» (КО і не КО);
- тест на наявність ділової мети;
- перевірка повноти та коректності наявної документації з ТЦ;
- підготовка додатку ТЦ до декларації з податку на прибуток.
Звітність з ТЦ:
- консультування з питань складання звіту про КО, повідомлення про участь у МГК;
- підготовка та перевірка звіту про КО;
- підготовка повідомлення про участь у МГК.
Документація з ТЦ:
- підготовка/оновлення документації або ії частини;
- опис КО, аналіз функцій та ризиків;
- обгрунтування вибору методу;
- економічний та порівняльний аналіз;
- визначення ринкового діапазону;
- розробка політик з ТЦ.
Супровід перевірок з ТЦ:
- допомога в підготовці до перевірок з ТЦ;
підготовка відповідей на запит податківців;
- супровід спорів з контролюючими органами;
- оскарження рішень податкових органів.